הסכם ממון - איך עושים אותו בדרך הנכונה? | עו"ד ליאת חן | עו"ד הסכמי ממון

הסכם ממון – מי צריך את זה ואיך עושים את זה נכון?

ליאת חן עורכת דין
עו"ד להסכמי ממון

למה לי הסכם ממון?

כיום אנשים רבים עורכים הסכמי ממון בשלבים שונים בחיי הזוגיות וברור לכל כי הסכם ממון לא נועד לעשירים בלבד.
כל מי שרוצה לנהל את רכושו באופן עצמאי ולהימנע ממלחמות לא נעימות בעתיד, צריך לחתום על הסכם ממון עם בן זוגו.

הסכם ממון הוא אחד מההסכמים המשפחתיים החשובים והוא נועד להסדיר מראש את מערכת היחסים הרכושית בתוך המשפחה ולקבוע מראש בהסכמה בין בני הזוג,
איך יחולק רכושם במקרה של פרידה וגירושין.

אחת המטרות העיקריות כאשר חותמים על הסכם ממון היא לשמור על הרכוש הקיים לכל אחד מהצדדים לפני הנישואין או החיים המשותפים,
ולהבטיח שלא יתחלק עם בן הזוג השני במקרה של פרידה או גירושין.

מה קורה אם אין לי הסכם ממון?

כשאין לבני זוג שנישאו לאחר 1.1.1974 הסכם ממון, יחולו עליהם הוראות “חוק יחסי ממון בין בני זוג”,
הקובעות כי הרכוש שיצברו בני הזוג במהלך חיי הנישואין יתחלק בינהם בחלקים שווים בעת סיום הנישואין.

כל הסדר אחר שנועד לשנות את החוק – צריך להסדיר בהסכם ממון.

מי יכול לערוך הסכם ממון?

הסכמי ממון יכולים לערוך זוגות בכל סטאטוס משפחתי – זוגות לפני חתונה,
זוגות נשואים וזוגות שמנהלים מערכת יחסים כידועים בציבור.
כל אחד מהזוגות יערוך הסכם שמתאים להעדפות האישיות שלו ולאופן השיתוף הכלכלי בו הוא בוחר לחיות.

איך עורכים הסכם ממון?

הסכם ממון הוא מסמך משפטי חשוב אשר אם יערך בתבונה ויכלול את ההוראות הנכונות בניסוח מדויק צופה פני עתיד,
ימנע קרוב לוודאי את הצורך בניהול הליכי משפט קשים ויקרים במקרה של פרידה.
מסיבה זו מומלץ להיוועץ עם עו”ד מומחה לעריכת הסכמים משפחתיים וללמוד על זכויותיכם והאפשרויות השונות לעריכת הסכם מתאים עבורכם.

מתי עורכים הסכם ממון?

בכל שלב ניתן לערוך הסכם ממון,
אם כי מומלץ לערוך אותו מוקדם ככל האפשר כאשר מערכת היחסים היא קבועה ועולה הצורך להחליט איך יתנהלו העניינים הרכושיים.
צריך להבין כי בהיעדר הסכם ממון, הרכוש שנצבר לבני הזוג במהלך החיים המשותפים הוא משותף – אם אין לכם כוונה שכך יהיה הרי שעליכם להסדיר זאת בהסכם ממון.

מה צריך לדעת לפני שחותמים על הסכם ממון?

כאשר זוגות מתכוונים לחתום על הסכם ממון הם צריכים לקבוע ראשית לפי איזה “משטר רכושי” הם רוצים לחיות?

“המשטר הרכושי” הוא האופן בו הם ינהלו את הכספים שלהם – אלה הקיימים ואלה שיצברו בעתיד.

כל זוג יקבע לעצמו מהו ההסדר המתאים עבורו ובהתאם ינסח את הסכם הממון:

הסדר של הפרדה רכושית מלאה:
הוא זה הקובע כי כל אחד מהצדדים יישאר הבעלים היחיד של כל הרכוש שלו,
זה הקיים היום וזה שיהיה בעתיד במהלך החיים המשותפים ובמקרה של פרידה כל אחד יישאר עם כל רכושו שלו ולשני לא יהיה בו כל חלק.

הסדר של הפרדה רכושית חלקית עשוי לקבוע כי הרכוש שיש לכל אחד מהצדדים במועד חתימת ההסכם יישאר נפרד לחלוטין ולא יהיה בו שיתוף לצד השני אך כל הרכוש שיצברו במהלך החיים המשותפים יהיה משותף.

הסדר אחר יכול לקבוע כי רק מה שיירכש בכספים משותפים יהיה משותף וכל היתר יהיה נפרד.

כמובן שאין נוסחה אחת או הסדר כלכלי אחד,
ולכל משפחה ולכל מקרה צריך “לתפור” את החליפה המתאימה לו בהתאם לאורח חייהם, היקף הרכוש והעדפותיהם האישיות.

מה תוקפו המשפטי של הסכם ממון?

הסכם ממון שנערך על פי דרישות החוק גובר על הוראות “חוק יחסי ממון” וקובע הסדרים שמחליפים את הוראות החוק.

כלומר – במקום הוראות חוק יחסי ממון בין בני זוג,
שקובעות כי הרכוש שנצבר במהלך חיי הנישואין יאוזן באופן שווה בין בני הזוג עם סיום הנישואין,
הרי שבהסכם ממון יכולים בני הזוג לקבוע כל הסדר רכושי שמתאים להם ולשנות את החלוקה בינהם.

כאשר מדובר בזוגות לפני חתונה – הסכם הממון אינו מחייב אישור בית המשפט ויהיה לו תוקף מחייב גם אם אושר ע”י נוטריון.

כאשר מדובר על זוגות נשואים הרי שיש צורך לאשר את הסכם הממון בבית המשפט למשפחה וליתן לו תוקף של פסק דין על מנת שיהיה לו תוקף משפטי מחייב, הגובר על הוראות חוק יחסי ממון.

זוגות ידועים בציבור אינם מחויבים לאשר את הסכם הממון בבית המשפט,
מכיוון הוראות חוק יחסי ממון אינן חלות עליהם. למרות זאת –  בהחלט מומלץ לעשות זאת על מנת ליתן לו תוקף של פסק דין.

במעמד אישור ההסכם בית המשפט מוודא עם הצדדים כי הבינו היטב על מה חתמו וכי ההסכם נערך מרצונם –
למעמד זה יכולה להיות חשיבות בהמשך כאשר מי מהצדדים ינסה לבטל אותו או לטעון כי לא הבין את משמעותו או את תוכנו.

הקושי הרגשי לחתום על הסכם ממון ואיך מתגברים עליו?

ההסכם הקשה ביותר מבחינה רגשית ביותר הוא זה שמבקשים לחתום זוגות לפני נישואין – בדרך כלל בשלב הזה האהבה פורחת וחתימה על הסכם ממון היא הדבר הכי פחות רומנטי שאפשר לעשות.

כאשר אחד הצדדים מביא עימו לנישואין רכוש או מקבל כספים משמעותיים מהוריו,
עולה לפעמים הצורך להבטיח שהרכוש הזה לא יתחלק עם בן הזוג במידה והנישואין יתפרקו.

לעיתים הדרישה לחתימת הסכם ממון היא דווקא של ההורים של אחד מבני הזוג,
שמעניקים כספים או דירה לילדם וחוששים כי עמל חייהם ירד לטמיון אם הנישואין לא יצליחו.

כדי להתגבר על זה חשוב להבין כי ניתן לערוך הסכמי ממון הוגנים שאינם מקפחים את בן הזוג השני, וליצור בהסכם מנגנון מדורג,
שמתחשב בחלוקת הרכוש בכמה גורמים, כמו: משך הזמן שבי הזוג יהיו נשואים, במספר הילדים שיביאו לעולם,
ברכוש נוסף שיצברו ביחד. בהסכם ממון הוגן אפשר להעניק זכויות חלקיות לבן הזוג השני בהתאם לשינויים בחיי המשפחה.

כמובן שככל שההסכם יהיה הוגן יותר וייקח בחשבון שינויים צפויים בחיי הזוג, כך יהיה קל יותר לצד השני לקבל אותו.

לצד זה נזכור, כי נכונות של צד, שלא הביא איתו דבר לנישואין לחתום על הסכם שלא מעניק לו זכויות שאינן שלו – בהחלט מעיד על יושרו והגינותו.
הדרישה לחתימת הסכם ממון בשלב שלפני הנישואין בהחלט יכולה לחשוף את הכוונות האמיתיות של בני הזוג העתידיים.

הסכם ממון לזוגות בפרק ב’

כאשר בונים זוגיות שניה, בין אם מתחתנים ובין אם בוחרים לחיות יחד כידועים בציבור,
עולה הצורך להגן על הרכוש הקיים איתו מגיע כל אחד מהצדדים למערכת היחסים, במיוחד אם לכל אחד מהצדדים יש ילדים משלו והוא מבקש להגן על הרכוש עבור עתידם.

במקרה כזה אפשר לקבוע את אופן ניהול החיים המשותפים,
איך יתחלקו ההוצאות השוטפות בין הצדדים, איזה רכוש שיצברו ביחד יהיה משותף ואיזה לא.
במקרים כאלה אפשר למשל לקבוע בהסכם ממון כי כל מה שירכשו הצדדים יחד במהלך חייהם המשותפים יהיה משותף וכל מה ששייך למי מהם יהיה נפרד.
אפשר גם לתת הוראות ספציפיות לגבי זכויות סוציאליות ופנסיות.

שינוי הסכם ממון:

חשוב לדעת כי הסכם ממון שלא אושר בבית המשפט,
כאשר חלה חובה על פי החוק לאשר אותו – אינו מהווה פסק דין ואינו גובר על הוראות חוק יחסי ממון.

לצד זה, כדי לשנות הוראות בהסכם ממון שאושר ע”י בית המשפט,

יש צורך בחתימת הסכם מתוקן אותו יש לאשר בפעם נוספת בבית המשפט,
על מנת שיהיה לו תוקף כפסק דין והוא יגבור על ההסכם הקודם.

הסכם ממון הוא מסמך משפטי חשוב הדורש מומחיות רבה.

מומלץ להיוועץ טרם חתימה על הסכם ממון בעו”ד מומחה לעריכת הסכמים משפחתיים ולקבל יעוץ פרטני המתאים למקרה שלכם.