מזונות ילדים

דמי המזונות נועדו לכלכל את הילדים ולא 'לקלקל' את היחסים. בתביעות מזונות עלינו לאפשר לכל אחד מהצדדים לחיות בכבוד ובעיקר לילדים, תוך איזון בין האינטרסים השונים.

אנו נמצאים כיום בעידן חדש מבחינת מזונות הילדים, וזאת לאחר שבחודש יולי 2017 בית המשפט העליון אמר את דברו ושינה את ההלכה שהייתה קיימת בעניין מזונות ילדים. לא עוד אב חייב במזונות הילדים באופן מוחלט – לפי ההלכה החדשה, נקבעה נוסחה שיש להתאים בכל מקרה לגופו, כאשר מזונות הילדים יחולקו באופן יחסי בין שני ההורים על פי איזון בין מספר פרמטרים: צרכי הילדים, גובה ההכנסות של כל אחד מההורים מכל המקורות וחלוקת הזמן שבו שוהים הילדים עם כל אחד מההורים. 

מטבע הדברים מדובר בחיוב אשר ישתנה ממקרה למקרה, ולכן יישום הנוסחה מצריך בחינת הנתונים הרלוונטיים בכל משפחה לגופה. חשוב לציין כי שינוי ההלכה הביא עימו גם עתירות רבות להפחתת מזונות ילדים, ולכן יש צורך לבחון לעומק את הדברים טרם הגשת תביעה להפחתת מזונות ולאמוד את סיכוי התביעה בראיית התמונה הכוללת. 

ניסיון

מזונות ילדים במשמורת משותפת

אחד הפרמטרים עיקריים המשפיעים על גובה מזונות הילדים הוא חלוקת זמני השהות של הילדים עם כל אחד מההורים. משכך, ככל שתהיה חלוקת זמנים שווה יותר, הרי שחלוקת המזונות בין ההורים תהיה שווה גם היא. במקרים של משמורת משותפת וחלוקת זמנים שווה, תהיה לכך השפעה על הפחתת גובה המזונות שישלם האב.

יש לזכור כי סוגיית המזונות היא דינמית וניתן לחזור ולדון בה כאשר מתקיים שינוי נסיבות המצדיק זאת, כגון: שינוי בהסדר המשמורת, שינוי משמעותי בזמני השהות, שינוי במצב הכלכלי של ההורים ועוד.

הליווי המשפטי שלנו כולל:

משרד עו"ד ליאת חן בעל ניסיון עשיר ובקיאות בהלכות ובפסיקה המתחדשת בתחום מזונות ילדים. הליווי המשפטי המקיף יאפשר לכם לשמור על זכויותיכם וזכויות הילדים, וכך להבטיח את עתידכם הכלכלי. 

לתיאום פגישה >>>

תפריט נגישות