הסכם גירושין או מלחמה משפטית? המאמר המלא | עו״ד גירושין | עו״ד לעינייני משפחה

הסכם גירושין או הליך משפטי?

ליאת חן עורכת דין
הסכם גירושין

לא תמיד חייבים לנהל הליך משפטי מורכב כדי להתגרש.
בתחילתו של סכסוך בין בני זוג,
קיימות שתי אפשרויות לנהל אותו והצדדים יכולים לעיתים לבחור כיצד ירצו לנהל את הליך הפרידה והגירושין  –
האם לנהל הליך משפטי ולהגיש בקשה לישוב סכסוך על מנת להקדים את הצד השני,
ולקנות סמכות בערכאה בה תעדיפו לנהל את ההליך,
או שאולי, נכון יותר יהיה עבורם לנהל מו”מ ולהגיע להסכם גירושין במהירות,
בעלויות נמוכות יחסית ובלי להתנהל שנים בבתי המשפט או בבית הדין הרבני.

כמובן, שלא תמיד יש את האפשרות לבחור, שכן,
אם אחד הצדדים כבר בחר לנקוט בהליך משפטי, בדרך כל הצד השני נאלץ להשתתף בו.

יחד עם זאת, חשוב לדעת כי בכל שלב של הליך,
יכולים הצדדים להחליט לערוך בינהם הסכם גירושין ולהעלות על הכתב את ההסכמות בינהם.

לעיתים דווקא לאחר שמתחילים לנהל הליך משפטי ומקבלים תמונת מצב כללית של עמדת בית המשפט בסכסוך שבין הצדדים,
קל יותר להבין כיצד יסתיים ההליך וניתן להגיע להסכמות שיחסכו את המשך ניהולו.

אז ניתן לחתום על הסכם גירושין,
לאשרו בפני בית המשפט או בית הדין הרבני ולתת לו תוקף של פסק דין.

בית דין לעיניינים משפחתיים

עורכי דין מעדיפים הרבה פעמים למהר “לקנות סמכות” ע”י הגשת בקשה ליישוב סכסוך,
להגיש את התביעות ולאחר מכן לנהל מו”מ ולבחון את האפשרות להגיע להסכם גירושין.

פעמים רבות זהו זהו צעד נכון אך יש לזכור כי לעיתים עצם הפניה להליך משפטי עלולה להסלים את הסכסוך,
ולמנוע דיאלוג ומו”מ הגיוני בין הצדדים.

על כן יש לבחון היטב את האפשרות להגיע להסכם גירושין במקרה שלכם ורצוי לקבל את הייעוץ המשפטי הטוב ביותר כבר בשלב זה.

לעיתים מגיעים בני זוג לערוך הסכם אצל עורך דין כאשר הם סבורים שיש בינהם הסכמות בכל הענייניים,
אולם, כאשר מתחילים לפרוט את ההסכמות האלה,
מגלים הרבה פעמים כי הפערים גדולים מאוד בין הצדדים וכי הם רחוקים מהסכמות בעניינים המהותיים ביותר.

מסיבה זו מומלץ לכל אחד מהצדדים לקבל יעוץ נפרד על מנת להבין האם אכן במקרה שלו יש מקום להגיע כבר בשלב הראשוני להסכם גירושין, טרם הוא חושף כוונותיו בפני בן זוגו.

איך תדעו האם במקרה שלכם אפשר להגיע להסכם גירושין?

הבחירה באפשרות זו או אחרת תכריע קרוב לוודאי את המשך ניהול הסכסוך ואת אורכו.

התשובה לשאלה האם במקרה שלכם ניתן להגיע להסכם גירושין תלויה במספר מרכיבי של הסכם הגירושין שיש להכריע בהם על מנת לסיים את הסכסוך בין בני הזוג.

הסכם גירושין כולל התייחסות ומענה למספר נושאים, אליהם נתייחס כאן.

אם יש בינכם הסכמות בנושאים הללו, יש מקום לניהול מו”מ וחתירה להסכם גירושין.
אם אין הסכמות, עליכם לפנות בהקדם לעורך דין מומחה בדיני משפחה על מנת לקבל יעוץ משפטי,
לגבש אסטרטגיה לגירושין שלכם ולנקוט במהלכים המשפטיים המתאימים, לפני שבן זוגכם יקדים אתכם.

האם יש הסכמה לגירושין

השאלה המקדמית הזו היא לב העניין שכן אם אין לצדדים הסכמה לגירושין הרי שאין שום יכולת להגיע להסכם גירושין.

הסכם גירושין נועד להסדיר את כל המחלוקות והענייניים הכרוכים בסיום הנישואין ובסופו של יום – הוא קובע שהצדדים יתגרשו –
משמע בהסכם גירושין יש הסכמה להתגרש.

ככל שאין הסכמה יתכן והצד השני ינסה להפעיל מנגנון סחיטה לצורך מתן הגט ואין מנוס אלא לפנות להליך משפטי מתאים.

אם עברתם את המשוכה הראשונה, נבחן את הרכיבים העיקריים בהסכם הגירושין עליהם יש להסכים.

משמורת הילדים

משמורת ילדים

שאלת משמורת הילדים היא שאלה קריטית  שכן היא משפיעה באופן ישיר על קביעת מזונות הילדים ולכן צריכה להיות הסכמה עליה טרם נבחן את ההסכמות בעניין מזונות הילדים וסוגיות אחרות.

האם יש לכם הסכמה כי הילדים יהיו במשמורת האם או האב? האם יש הסכמה על משמורת משותפת?
ככל שיש הסכמה כזו, הרי שסוגיית המשמורת נפתרת.

יחד עם זאת, יש לנסח הסכם גירושין שיהיה מאוזן ויגן על זכויותיכם ההוריות מול ההורה המשמורן אשר נוטה פעמים להשתלט על ניהול חיי הילדים וקבלת ההחלטות לגביהם.

בעיה זו ניתן לפתור באמצעות ניסוח הסכם גירושין ובו הוראות מתאימות שיגנו על זכותכם למעורבות מלאה בחיי הילדים וימנע מההורה המשמורן לקבל החלטות בלעדיכם.

במקרה שאין הסכמה על משמורת הילדים הרי שסוגיה זו תוכרע בהליך שיפוטי לאחר שתיבחן טובת הילדים,
ובהתאם לה ייקבעו מזונות הילדים ועל כן,
לא ניתן להגיע בשלב זה להסכם גירושין ויש לפנות להליך משפטי.

יחד עם זאת, ככל שהמחלוקת לגבי סכום המזונות אינה גדולה, יתכן ושווה להתפשר – ולא לנהל הליך ארוך ויקר בשל פער קטן בסכומים.

ישנם מקרים שמחייבים פנייה מיידית להליך משפטי –
למשל מקרה בו אחד ההורים חוזר בתשובה ומבקש לכפות אורח חיים דתי על הילדים –
סוגיה זו מחייבת פניה מיידית לבית המשפט לענייני משפחה שכן לו תגיע הסוגיה לבית הדין הרבני,
הרי שקיים חשש לקבלת החלטות שאינן תואמות את רצונו של ההורה החילוני או של הילדים.

הסדרי השהות של ההורה שאינו משמורן עם הילדים

בהנחה שיש הסכמה על משמורת הילדים יש לבדוק את שאלת הסדרי השהות –
כמה ימים בכל שבוע ישהו הילדים עם ההורה שאינו משמורן? מי מסיע את הילדים ומחזירם?
היכן יתגוררו הילדים עם ההורה המשמורן? האם מותר להורה המשמורן לשנות את מקום מגוריו עם הילדים?
כיצד מחלקים את השהות בחגים עם הילדים? מה לגבי חגיגות ימי הולדת?
מה קורה בחופשות ממוסדות החינוכיים? מה לגבי אירועים והקשר עם המשפחה המורחבת?
מה לגבי נסיעות לחופשות בארץ? מה לגבי יציאה עם הילדים לחו”ל?
האם יש הסכמה על מנגנון לפיתרון סכסוכים בעתיד בעניין הילדים?
האם יש הסכמה על מוסדות החינוך של הילדים?
האם יש הסכמה על פעילויות וחוגים אחר הצהריים?

כל אלה ואחרים, צריכים להיות מוסדרים בהסכם הגירושין. ככל שהמחלוקות הן בנושאים שוליים יחסית, ניתן ברוב המקרים להתגבר עליהן ולהגיע להסכם גירושין.

חשוב לזכור כי סוגיית משמורת הילדים היא לב ליבו של הסכם הגירושין. לא ניתן לערוך הסכם גירושין מבלי לקבוע אצל מי תהיה משמורת הילדים ואת יתר ההסדרים. אם אין הסכמה בעניין זה – אין מנוס אלא לפנות בהקדם לעו”ד מומחה לגירושין הבקיא בעניין משמורת הילדים ומסוגלות הורית, על מנת להגן על זכויותיכם כהורים.

מזונות הילדים

לאחר שקיבלתם החלטה בעניין משמורת הילדים יש לבחון האם יש הסכמות בדבר הסכום החודשי שישולם למזונות הילדים.

ככל שיש הסכמה על סכום המזונות,
והוא אכן ריאלי ומשקף את הסכומים הראויים לגידול ילדיכם בנסיבות האישיות שלכם – הרי שניתן להתקדם לקראת הסכם גירושין.

ככל שאין הסכמה יש לבחון האם ניתן להגיע להסכמה באמצעות בדיקת הנתונים האובייקטיביים –
האם שניכם עובדים במקומות קבועים ומקבלים תלוש שכר שמשקף את מלוא ההכנסה?
אם כן, קל יחסית להעריך את גובה המזונות ולהגיע להסכמה.

ואולם, ככל שמי שמבני הזוג טוען כי לצד השני יש הכנסות שאינן מוצהרות או מקורות הכנסה נוספים,
שאינם מעבודה או הכנסות שאינן רשומות על שמו של הצד השני,
אך מגיעות אליו באופן קבוע,
ובכלל, מרגע שיש מחלוקות בעניין סכומי המזונות,
הרי שלא ניתן יהיה לגבש הסכמה בנושא המזונות ולהגיע להסכם גירושין.

חלוקת הרכוש

ככל שיש הסכמה בין בני הזוג לגבי חלוקת הרכוש והיא אכן הוגנת כלפיכם בהתאם ליעוץ משפטי שקיבלתם,
הרי שניתן להעלות את ההסכמות על הכתב בהסכם הגירושין.

בנוסף צריכה להיות הסכמה בין הצדדים לגבי מועד הקרע – מהו המועד בו הסתיים השיתוף הרכושי בין הצדדים מבחינה משפטית?
התשובה לשאלה זו עשויה להשליך על חלוקת חובות וזכויות שנצברו לאחר המועד הזה ולכן לעיתים קיימת מחלוקת בשאלה זו שתמנע הגעה להסכם גירושין.

שאלות שאתם צריכים לשאול את עצמכם ושיעזרו לכם לדעת האם יש הסכמה בענייני רכוש או שניתן להגיע להסכמה בקלות:

האם דירת המגורים שלכם נרכשה ע”י שניכם במשותף ורשומה על שם שניכם?

האם יש הסכמה למכירת הדירה לצד שלישי או שמי מכם רוצה לרכוש את חלקו של השני בדירה?
האם שניכם רוצים לרכוש את הדירה?
האם מוסכם עליכם מועד הפינוי של הדירה?
ככל שיש הסכמה בעניינים אלה, יהיה קל יחסית להגיע להסכם גירושין.

מנגד, יש לבחון סוגיות נוספות

האם דירת המגורים שייכת לאחד מהצדדים לפני הנישואין?
האם לצד השני יש דרישות לגבי זכויות בדירה למרות שאינה רשומה על שמו?
האם הצד השני השקיע כספים בדירה? האם אחד הצדדים קיבל כספים בירושה ורכש בהם את דירת המגורים על שמו בלבד?
האם דירת המגורים התקבלה בירושה לאחד הצדדים?

במקרים בהם קיימת מחלוקת בעניין חלוקת דירת המגורים ואין לבני הזוג הסכם ממון המסדיר את חלוקת הרכוש בינהם באופן שאינו שנוי במחלוקת,
יהיה צורך לנקוט בהליך משפטי לצורך מימוש זכויותיכם הרכושיות, ולא ניתן יהיה להגיע להסכם גירושין בשלב זה.

למשל במקרה בו בני הזוג מתגוררים בדירה השייכת לבן הזוג השני מלפני הנישואין ובמהלך תקופת נישואין ארוכה,
נולדו להם ילדים בדירה הזו והם השקיעו כספים בשיפוץ הדירה,
עשוי לחול שיתוף ספציפי על הדירה והיא תתחלק בין הצדדים למרות היותה שייכת לצד אחד בלבד מלפני הנישואין.

במקרה כזה מדובר במצב מורכב משפטית אשר יקשה על הסיכוי להגיע להסכם גירושין ללא ניהול הליך משפטי.

חשבונות בנק וכספים נוספים

ככל שמדובר בבני זוג שמנהלים חשבון אחד משותף והכל גלוי וידוע,
ויש הסכמה מלאה לחלוקה שווה של כל הכספים והזכויות,
הרי שיהיה קל להגיע להסכם גירושין בעניין זה.

ואולם, אם יש למי מבני הזוג חשבונות נוספים אשר תוכנם אינו ידוע לבן הזוג השני וקיים חשש למשל להברחת כספים ולהסתרתם בחשבונות אחרים או אצל צדדים שלישיים,
הרי שיהיה צורך לנקוט בהליך משפטי לגילוי הכספים וחשיפת החשבונות ולא סביר כי ניתן יהיה להגיע להסכם גירושין בעניין זה ללא ניהול הליך משפטי.

הדבר נכון גם לגבי יתר רכושם של הצדדים, כולל רכבים, חסכונות, זכויות ממקום העבודה וכל רכוש אחר.

חובות

סוגיה מרכזית חשובה היא סוגיית תשלום חובות משותפים שנצברו במהלך חיי הנישואין.

ככלל, חובות שנצברו במהלך חיי הנישואין הם משותפים וצריכים להתחלק בין הצדדים,
אולם לעיתים יש טענות לאחד הצדדים לגבי חובות שנוצרו ללא ידיעתו,
או חובות שנטל אחד הצדדים לצרכים שאינם כשרים והצד השני מסרב להשתתף בהם,
או חובות שנטל אחד הצדדים אשר התחייב כי יישא בהם לבדו  –
מרגע שיש מחלוקת לגבי חלוקת החובות בין בני הזוג
, לא סביר שניתן יהיה להגיע להסכם גירושין ויהיה צורך בניהול הליך משפטי לצורך עמידה על זכויותיכם.

שאלה נוספת שיש לבחון על מנת להבין את הסיכוי להגיע להסכם גירושין היא האם יש הסכמה לתשלום כתובת האשה או שהאשה מוותרת על כתובתה במועד הגירושין.

ככל שאין הסכמה לעניין זה הרי שעל האשה להגיש תביעה לבית הדין הרבני לקבלת כתובתה,
מה שקרוב לוודאי ימנע הסכמות לקראת הסכם גירושין כולל.

לסיכום, ככל שאכן קיימות הסכמות רחבות בכל הנושאים עליהם הרחבנו כאן,
יתכן ותוכלו להימנע מנקיטת הליכים משפטיים ותיצלחו ישירות לתוך הסכם גירושין כולל,
שיסדיר את כל שנדרש על מנת שתתגרשו בקלות ובזמן קצר. 

יחד עם זאת, די בעניין אחד שאינו מוסכם על מנת שלא ייחתם הסכם גירושין.

אם קיימות מחלוקות רבות,
הרי שמומלץ לפעול במהירות האפשרית לקבלת שירותי עורך דין מומחה לגירושין שיתכנן עבורכם אסטרטגיית גירושין מתאימה וישמור על זכויותיכם.

הסכם גירושין הוא אפשרות שעומדת לצדדים במהלך כל ההליך ובכל שלב.

גם אם התחלתם את ההליך המשפטי,
ניתן לגבש במהלך הדרך הסכמות ולחתום על הסכם גירושין כולל.